23 Jul 2024

Comentaris bíblics

Tots els passatges bíblics comentats a www.biblia-vida.com.

ACCÉS RÀPID:
Antic Testament: Isaïes
Nou Testament: Mateu, Marc, Lluc, Joan

ANTIC TESTAMENT
Isaïes
Isaïes 11,1-10: Aquell dia – Diumenge A Advent 2

NOU TESTAMENT
Mateu
Mateu 1,18-24: Anunciació a Josep – Diumenge A Advent 4
Mateu 2,13-15.19-23: Fugida a Egipte – Diumenge A Sagrada Família
Mateu 3,1-12: Joan Baptista – Diumenge A Advent 2
Mateu 3,13-17: Bateig de Jesús – Diumenge A després de l’Epifania
Mateu 4,1-11: Temptacions al desert – Diumenge A Quaresma 1
Mateu 4,12-23: Crida els pescadors – Diumenge A durant l’Any 3
Mateu 5, 13-16:: Sal de la terra i llum del món – Diumenge A durant l’Any 5
Mateu 5,1-12a: Benaurances – Diumenge A durant l’Any 4
Mateu 5,17-37: Superació de la Llei – Diumenge A durant l’Any 6
Mateu 5,38-48: Estimar els enemics – Diumenge A durant l’Any 7
Mateu 6,1-6.16-18: Almoina, oració i dejú – Dimecres de Cendra
Mateu 6,24-34: No vos angoixeu – Diumenge A durant l’Any 8
Mateu 7,21-27: Paràbola de les cases sobre roca i arena – Diumenge A durant l’Any 9
Mateu 11,2-11: Eres tu el qui ha de vindre? – Diumenge A Advent 3
Mateu 11,25-30: Jesús i el Pare – Diumenge A durant l’Any 14
Mateu 13,1-23: Paràbola del sembrador – Diumenge A durant l’Any 15
Mateu 13,24-43: Paràbola del jull – Diumenge A durant l’Any 16
Mateu 13,44-52: Paràboles del tresor, la perla i les xàrcies – Diumenge A durant l’Any 17
Mateu 14,13-21: Multiplicació dels pans – Diumenge A durant l’Any 18
Mateu 14,22-33: Camina sobre les aigües – Diumenge A durant l’Any 19
Mateu 15,21-28: La dona cananea – Diumenge A durant l’Any 20
Mateu 16,13-20: Qui digueu que sóc jo? – Diumenge A durant l’Any 21
Mateu 16,21-27: Anunci de la passió – Diumenge A durant l’Any 22
Mateu 17,1-9: La transfiguració – Diumenge A Quaresma 2
Mateu 18,15-20: Discurs a la comunitat – Diumenge A durant l’Any 23
Mateu 18,21-35: Perdonar al germà – Diumenge A durant l’Any 24
Mateu 20,1-16: Paràbola dels treballadors de la vinya – Diumenge A durant l’Any 25
Mateu 21,28-32: Paràbola dels dos fills – Diumenge A durant l’Any 26
Mateu 21,33-43: Paràbola dels vinyaters assassins – Diumenge A durant l’Any 27
Mateu 22,15-21: A Déu allò que és de Déu – Diumenge A durant l’Any 29
Mateu 22,34-40: El manament més gran – Diumenge A durant l’Any 30
Mateu 23,1-12: El qui s’enaltirà serà humiliat – Diumenge A durant l’Any 31
Mateu 24,37-44: Vetleu! – Diumenge A Advent 1
Mateu 25,1-13: Paràbola de les deu donzelles – Diumenge A durant l’Any 32
Mateu 25,31-46: Paràbola del juí final – Diumenge A durant l’Any 34 – Jesucrist, rei de tot el món
Mateu 26,14-27,66: Passió de Jesús segons Mateu – Diumenge A Quaresma 6 – de Rams
Mateu 28,16-20: Jo estic amb vosaltres – Diumenge A Pasqua 7 – Ascensió

Marc
Marc 1,1-8: Joan Baptista – Diumenge B Advent 2
Marc 1,7-11: Baptisme de Jesús – Diumenge B després de l’Epifania
Marc 1,12-15: Temptacions i primer anunci – Diumenge B Quaresma 1
Marc 1,21-28: A la sinagoga de Cafar-Naüm – Diumenge B durant l’Any 4
Marc 1,29-39: Un dia a Cafar-Naüm – Diumenge B durant l’Any 5
Marc 1,40-45: El leprós curat – Diumenge B durant l’Any 6
Marc 2,1-12: Curació del paralític – Diumenge B durant l’Any 7
Marc 6,7-13: Enviament dels dotze – Diumenge B durant l’Any 15
Marc 6,30-34: Com ovelles sense pastor – Diumenge B durant l’Any 16
Marc 9,2-10: La transfiguració – Diumenge B Quaresma 2
Marc 9,38-48: Allò que fa pecar – Diumenge B durant l’any 26
Marc 10,46-52: Bartimeu – Diumenge B durant l’any 30
Marc 12,28b-34: El manament de l’amor – Diumenge B durant l’any 31
Marc 13,33-37: Vetleu! – Diumenge B Advent 1
Marc 16,15-20: Enviament i Ascensió – Diumenge B Pasqua 7 – Ascensió

Lluc
Lluc 1,26-38: Anunciació a Maria – Diumenge B Advent 4
Lluc 1,39-45: La visitació – Diumenge C Advent 4
Lluc 3,1-6: Presentació de Joan Baptista – Diumenge C Advent 2
Lluc 3,10-18: Predicació Joan Baptista – Diumenge C Advent 3
Lluc 3,15-16.21-22: Baptisme de Jesús – Baptisme de Jesús C
Lluc 4,1-13: Temptacions – Diumenge C Quaresma 1
Lluc 4,21-30: Rebuig en Natzaret – Diumenge C durant l’Any 4
Lluc 5,1-11: Pesca meravellosa – Diumenge C durant l’Any 5
Lluc 9,28-36: Transfiguració – Diumenge C Quaresma 2
Lluc 10,1-12.17-20: Enviats per Jesús – Diumenge C durant l’Any 14
Lluc 10,25-37: El bon samarità – Diumenge C durant l’Any 15
Lluc 10,38-42: Marta i Maria – Diumenge C durant l’Any 16
Lluc 11,1-13: El Pare Nostre – Diumenge C durant l’Any 17
Lluc 12,13-21: Les riqueses – Diumenge C durant l’Any 18
Lluc 12,32-48: Vetlar i servir – Diumenge C durant l’Any 19
Lluc 14,1.7-14: Paràbola del convit – Diumenge C durant l’Any 22
Lluc 14,25-33: Prendre la creu i seguir-lo – Diumenge C durant l’Any 23
Lluc 15,1-32: Paràboles de la misericòrdia – Diumenge C durant l’Any 24
Lluc 21,5-19: Discurs escatològic – Diumenge C durant l’Any 33
Lluc 21,25-28.34-36: Discurs de la fi – Diumenge C Advent 1
Lluc 23,35-43: Jesús a la creu – Diumenge C durant l’Any 34 – Jesucrist Rei de tot el món
Lluc 24,13-35: Els deixebles d’Emmaús – Diumenge A Pasqua 3

Joan
Joan 1,1-18: Pròleg – Dimenge 2 després de Nadal / Nadal – Missal del dia
Joan 1,6-8.9-28: El testimoni de Joan Baptista – Diumenge B Advent 3
Joan 1,29-34: El testimoni de Joan Baptista – Diumenge A durant l’Any 2
Joan 1,35-42: Els primers deixebles – Diumenge B durant l’Any 2
Joan 2,13-25: Els mercaders del Temple – Diumenge B Quaresma 3
Joan 3,16-18: Jesús i Nicodem – Diumenge A Santíssima Trinitat
Joan 4,5-42: La samaritana – Diumenge A Quaresma 3
Joan 6,1-15: Multiplicació dels pans i peixos – Diumenge B durant l’Any 17
Joan 6,24-35: Discurs del pa de vida – Diumenge B durant l’Any 18
Joan 6,41-51: Discurs del pa de vida – Diumenge B durant l’Any 19
Joan 6,51-58: Jesús, el pa viu – Diumenge A El Cos i la Sang de Crist
Joan 9,1-41: Només sé que jo era cego i ara veig – Diumenge A Quaresma 4
Joan 10,1-10: El bon pastor – Diumenge A Pasqua 4
Joan 11,1-45: La resurrecció de Llàtzer – Diumenge A Quaresma 5
Joan 12,20-33: Si el gra de blat no mor… – Diumenge B Quaresma 5
Joan 14,1-12: El camí, la veritat i la vida – Diumenge A Pasqua 5
Joan 14,15-21: L’Esperit de la veritat – Diumenge A Pasqua 6
Joan 15,9-17: Estimeu com jo – Diumenge B Pasqua 6
Joan 18,33b-37: Jesús rei – Diumenge B Ordinari 34
Joan 20,1-9: El sepulcre buit – Diumenge de Resurrecció – Missa del dia
Joan 20,19-23: Aparició de Jesús ressuscitat – Diumenge A Pasqua 8 – Pentecosta
Joan 20,19-31: Tomàs, el creient – Diumenge A Pasqua 2