Jesucrist, President de l’Univers… (o una cosa així) (Mateu 25,31-46)

[Evangeli del diumenge, 20 de novembre 2011] Mateu 25,31-46: En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: —Quan el Fill de l’home vindrà amb el seu poder, acompanyat de tots els àngels, s’asseurà al seu tron gloriós i es reuniran … Continue reading